SPORT

Björklöven i ekonomisk kris

Ishockeyklubben Björklöven är i akut ekonomisk kris. Inga löner betalades ut i torsdags. På fredagen lämnades en begäran om företagsrekonstruktion in till Umeå tingsrätt.

För att undvika konkurs tog Björklövens styrelse i torsdags kväll beslut om rekonstruktion.  Ansökan om rekonstruktion berör inte föreningen och ungdomsverksamheten utan endast aktiebolaget Björklöven med A-lags verksamheten.

– Vi i styrelsen kommer att göra allt som står i vår makt för att genomdriva denna rekonstruktion med ett positivt utfall, säger styrelseordförande Mattias Lundberg. Det blir ett mycket tufft arbete, men vi är beredda att ta det arbetet för att rädda Björklöven.

Orsaken till ansökan om rekonstruktion beror på utfallet av säsongen 2009/2010 där de intäktsmål som satts ej infriats.

– Vi har sportsligt inte lyckats leverera en bra produkt, vilket direkt givit konsekvenser på intäktssidan, säger styrelseordförande Mattias Lundberg.

– Branschen ser så ut att de största kostnaderna redan är intecknade när säsongen startar och när publikintäkterna sjunker dramatiskt hamnar vi såklart i en ogynnsam situation.

Björklövens nuvarande styrelse tillträdde i oktober i fjol. Man såg redan då att försäljnings- och publikintäkter understeg vad som beräknats och inledde omedelbart ett arbete med kostnadseffektiviseringar för att förebygga prognostiserade intäktsbortfall. Trots dessa åtgärder har det ändå inte räckt hela vägen för att lösa ekonomin i sin helhet.