Strålning mot cancer påverkar gener - ger åderförkalkning senare i livet

Människor som fått strålbehandling mot cancer löper ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom senare i livet. En ny forskningsstudie visar att det beror på att strålningen gör att gener i blodkärlen ger upphov till inflammation.

– Jag tycker att det här är en väldigt intressant artikel, eftersom den på ett elegant sätt ger en förklaring till ett kliniskt fenomen som vi har sett under många år. Det säger docent Stefan James som har läst den nya studien. Han arbetar på kardiologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det har tidigare varit känt att strålbehandling ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom i den del av kroppen som har bestrålats. Till exempel ökar risken för hjärtinfarkt efter bröstcancer i vänster bröst och risken för stroke ökar om patienten har fått strålbehandling mot hjärntumör.

I den nya studien har forskarna undersökt blodkärl som utsatts för strålning och jämfört det med blodkärl i kroppsdelar som inte bestrålats. Och det visar sig att de bestrålade blodkärlen har en ökad aktivitet av de gener som styr en sjuklig inflammatorisk process. Den här inflammationen påminner mycket om de processer som ger upphov till åderförkalkning.

– Det som är helt unikt med det här materialet är att vi har kunnat titta på blodkärl många år efter strålbehandling och funnit effekter av kronisk inflammation, säger Martin Halle som är en av forskarna bakom studien från Karolinska Institutet.

Materialet i studien är väldigt litet, vävnadsprover från bara 13 patienter. Men det spelar mindre roll, enligt Stefan James, andra faktorer som skulle kunna påverka blodkärlen kan räknas bort eftersom det enda som skiljer proverna är just bestrålningen.

I framtiden skulle de nya forskningsresultaten kunna leda till att rätt antiinflammatorisk behandling ges i samband med strålbehandling. Men innan dess behövs mer forskning.

– Då behöver man oftast fler patienter för att kunna dra säkra slutsatser, säger docent Stefan James på kardiologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Studien publiceras i Journal of the American College of Cardiology.