Anhöriga kritiska till bristande information

Anhöriga till gamla på tre äldreboenden i Nyköping riktar hård kritik mot kommunen. De anhöriga är kritiska till att de gamla och de anhöriga fick information om personalförändringar efter att beslut om det togs.

Det gäller äldreboendena Hållet, Rosenkällagården och Väverskan. Dessutom undrar de anhöriga hur det ska gå till att dra ned på personalen utan att kvalitén på omsorgen påverkas.