Färre vårdplatser på Visby lasarett

Antalet vårdplatser på kirurgkliniken på Visby lasarett minskar från och med den här veckan med 15.
Anledningen är att både kirurg- och kvinnokliniken ska omorganiseras.
Den nionde februari ska den nya organisationen vara klar.
Bland annat skall en avdelning för cancerpatienter öppnas i februari.

Enligt avdelningschef Margareta Ekström på akutmottagningen, så klarar verksamheten den tillfälliga minskningen av vårdplatser. Om än med nöd och näppe.