Beslut om Lindbergs skola dröjer

Beslutet om Lindbergs skola i Varbergs kommun skjuts på framtiden.
När kommunstyrelsen tog upp frågan igår beslutade man att utreda den vidare.
Enligt förslaget från barn- och utbildningsnämnden skulle man börja bygga den nya f9-skolan så snart som möjligt, men det skulle iunnebära att 160 av eleverna skulle få sin iundervisning i provisoriska lokaler.
Något som både föräldraföreningen och personal protesterar emot.