Fler kvinnor jagar

Allt fler kvinnor ägnar sig åt jakt. Det visar statistik från svenska jägareförbundet.
Och flest jagande kvinnor finns i Västernorrland och Jämtland, där Jägareförbundet Mitt har 1 255 kvinnliga medlemmar. Där har antalet kvinnor ökat med 23,8 procent under femårsperioden.