Banverket positivt till att täta tunnlar

BÅSTAD. Banverket kan mycket väl tänka sig att täta de innersta delarna av de norra tunnlarna i Hallandsåsen.
Enligt Banverkets projektchef Christer Möller ska frågan utredas under februari och mars innan en tätning kan påbörjas.

Det är miljö- och byggnadsnämnden i Båstad som vill se över möjligheten täta de sista delarna av tunnlarna som ännu läcker mellan 12 och 15 liter grundvatten i sekunden.


Tanken har varit att den giftiga akrylamid som sprutades in i åsen 1997 ska sköljas ut med det inläckande grundvattnet. Men under senare år har halterna gift i vattnet varit ytterst låga.