Statsministern:

Skatteskillnaden består för pensionärer

Skatteklyftan mellan pensionärerna och de som jobbar kommer att bestå om de borgerliga partierna får bestämma. Det beskedet ger statsminister Fredrik Reinfeldt.

I helgen kom regeringens vallöfte med fem miljarder extra till pensionärerna. Men det betyder inte att pensionärerna på sikt ska ha samma skatt som de som jobbar, säger Fredrik Reinfeldt.

– Jag tycker att vår jobbpolitik ska ligga kvar i den meningen att det finns kostnader förknippat med att jobba som vi har valt att möta med ett särskilt jobbskatteavdrag, istället för som det var förr utökade möjligheter till avdragsrätt i deklarationen. Ser vi dessutom på den totala skattekilen, alltså också räknar in arbetsgivaravgifter för det är en del av löneutrymmet, så är beskattningen av arbete högre i Sverige än i andra länder, och högre än den vi lägger på pensioner.

Så klyftan när det gäller pensionärer och de som arbetar när det gäller skatter, den ska bestå?

– Jag ber att få påpeka att det beror då på hur man definierar detta, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Om arbetsgivaravgiften, det vill säga de sociala avgifterna på lönerna som arbetsgivarna betalar till staten, cirka 30 procent av lönesumman, räknas med, så blir det alltså högre skatt för dem som arbetar än för pensionärerna, säger Reinfeldt.

Men när det gäller inkomstskatten ska det alltså även i fortsättningen vara skillnad mellan pensionärer och de som jobbar enligt Reinfeldt. Det finns till och med planer på att ännu en gång öka skillnaderna i inkomstskatt.

Moderaterna har låtit förstå att partiet gärna vill genomföra ytterligare ett steg med sänkta skatter för dem som jobbar. Ytterligare ett jobbskatteavdrag kan behövas, det sa statsminister Fredrik Reinfeldt så sent som i samband med EU-toppmötet i Bryssel i förra veckan.

– Det jobbskatteavdrag som vi har tagit fram för att uppmuntra deltidsarbetande kvinnor att gå upp i arbetstid. Där behöver vi förmodligen göra ytterligare mer, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se