Har media skött IPCC-rapporteringen?

I ett seminarium ikväll Climategate, IPCC-bashingen och medias roll anordnat av tankesmedjan FORES ställdes frågor som: "Låter media sig manipuleras av fossillobbyn eller har man tvärtom tidigare varit för okritiska mot IPCC? Sker tillräcklig granskning varifrån de kritiska uppgifterna kommer och varför de läggs fram? Har klimatpanelens anseende skadats så pass mycket att deras kommande rapporter får sämre genomslag?".

Samtalet hölls i FORES lokaler på Bellmansgatan i Stockholm. I panelen representerades media av Klotet och Susanna Baltscheffsky från Svenska Dagbladet. Markku Rummukainen från SMHI och Henning Rodhe från Stockholms universitet gav klimatforskarskarnas bild och Jessica Cederberg Wodmar, klimatkommunikatör på Westander Publicitet & Påverkan analyserade hur IPCC klarat krisen.

Jakob Rutqvist på FORES inledde och gav en bakgrund kring hur IPCC fungerar och samtalet leddes av FORES VD Martin Ådahl som bland annat frågade forskarna hur de ville förändra IPCC framöver. Henning Rodhe hoppas att IPCC ska bli som IAEA, ett starkt och självständigt FN-organ med egna anställda forskare. Han tycker också att man måste bli mer försiktig att använda icke-publicerade rapporter framöver, sk "gråa papper" och att smalna av uppdraget mot den mer renodlade klimatvetenskapen. Men Markku Rummukainen höll inte med, utan anser att klimatförändringarna kräver ett mycket brett vetenskapligt angreppssätt och att IPCC kan fortsätta som förut, men måste följa sina egna regler och markera när man använt opublicerade studier. Däremot var båda överens om att även om de felaktiga uppgifterna kring när Himalayas glaciärer ska vara smälta eller Hollands yta under vatten var olyckliga, så står IPCCs grundläggande slutsats om att den globala uppvärmningen med stor sannolikhet beror på mänskliga utsläpp fast.

Jessica Cederberg Wodmar på Westander kunde konstatera att IPCC gjort allt fel när det gäller sin krishantering. Istället för att erkänna felen, be om ursäkt och vara tillgängliga och bemöta debatten, har dess ordförande Pachauri svarat mycket arrogant på anklagelserna, och bara mycket motvilligt till slut erkänt att det finns några enstaka felaktigheter i de 3 rapporterna på 3000 sidor. Cederberg Wodmar beräkningar av klimatrapporteringen efter Köpenhamnsmötet i december visar också att det skett en dramatisk nedgång i antal artiklar om klimatfrågan de senaste 3 månaderna och att den negativa publiciteten runt felen i IPCCs senaste rapporter påverkat särskilt den amerikanska opinionen till att bli mer klimatskeptiska.

Och media då? Har Klotet och SvD sköt sitt uppdrag? Ja tyckte Henning Rodhe, som generellt ansåg att svensk massmedia rapporterat sansat om IPCCs fel. Martin Ådahl undrade varför vi inte granskat varifrån de kritiska IPCC-uppgifterna kommer och varför de läggs fram just nu? Är det en slump att klimatforskaren Phil Jones mail las ut strax före Köpenhamnsmötet?
Nej det trodde ingen i panelen, oljeföretag har alldeles för mycket att förlora på ett starkt begränsande internationellt klimatavtal och mycket att vinna å att IPCC ifrågasätts. Men som Susanna Baltscheffsky på SvD konstaterade, oftast har en tidning bara en klimatreporter och de valde då att rapportera från klimatmötet istället för att börja undersöka "Climategate".

Klotet berättade om att vi valt att självständigt granska IPCC-felen och dess betydelse, men inte ännu mäktat med att sätta av reportrar under så många veckor som skulle krävas för ett riktigt grävande avslöjande om vem som snott Phil Jones mail (någon som har ett insidertips?) utan hittills inväntar vad polisutredningen visar. 

Och balansen då? Har IPCC-felen fått ett allt för stort utrymme de senaste veckorna på Klotet. Några faktafel på 3000 sidor. Ja av 150 nyhetsinslag om IPCC sen 2004 så har vetenskapsradion nu gjort 6 om IPCCs tillkortakommanden. Organisationen är inte gjord för att ha makt, utan att sammanställa kunskap, men har numer indirekt stor makt och måste därmed granskas, anser Klotet. Tidigare har vi redovisat publicerad forskning som visar att IPCCs rapporter kan vara allt för försiktig i sina slutsatser. Vetenskapsradion (som är Sveriges största vetenskapsredaktion) har också granskat klimatkapitalet och låtit de kritiska forskarrösternas höras.

I publiken fanns ett 40-tal personer, bla representanter för Bil Sweden, Stockholms initiativet, anställda på finans- och justitiedepartementet, meteorologen Martin Hedberg, GlobalFocus mfl.