Vitesföreläggande om hönsburar överklagat

Äggproducenten Gunnar Pettersson, på Fridtuna ägg utanför Ljungby, överklagar nu kommunens tidgare beslut om vite.

Det var i december förra året som kommunen förbjöd Gunnar Pettersson att hålla höns i burar som inte uppfyller djurskyddsförordningens krav, efter den 15 augusti i år - annars riskerar han att få betala 250 000 kronor i vite.


Men i överklagandet hävdar Gunnar Petterssons advokat bland annat att det inte finns nån laglig grund för ett vitesföreläggande.


Samtidigt har också en förundersökning inletts mot Gunnar Pettersson för misstanke om brott mot djurskyddslagen.