Varberg

Det blir en järnvägstunnel

Uppdaterad 15.30
Det kommer att börja byggas en järnvägstunnel under centrala Varberg inom det närmaste 10 åren. Det framgår av det förslag som regeringen presenterade idag och som senare ska beslutas av riksdagen.

Infrastrukturplanen sträcker sig fram till 2020. Satsningen på dubbelspåret med tunnel i Varberg är en del av västlänksprojektet i Göteborg. Det handlar om en sex kilometer lång tunnel under Varberg till Hamra som varit aktuell sedan 1990-talet.

Kommunen och regionen bidrar med 500 miljoner kronor och det har haft en mycket stor betydelse, sa infrastrukturminister Åsa Torstensson när hon besökte Varberg idag.

– Dels för vikten av att vi skapar förutsättningar för de här stråken som har varit prioriterat, att de faktiskt fungerar. Och lösningarna med en ny tunnel under Varberg är naturligtvis en del av den felande länken som handlar om Västkustbanan från Göteborg och söderut. Det är klart att det har betydelse för hur man agerar och hittar medfinansiering också lokalt och regionalt. Det är ju en del av möjligheten att hitta lösningar. Vi kommer att satsa 497 miljarder totalt sett på drift och underhåll och nyinvesteringar men det räcker inte till allt. Men det är klart, hittar vi olika medfinansieringsmöjligheter då skapar vi också förutsättningar att få mer för varje krona som vi lägger in och det är lösningen här i Varberg, säger Åsa Torstensson.