Hyenans skratt avslöjar dess status

Man brukar säga att hyenan skrattar - men det är inte för att den har kul. Nu har forskare analyserat den fläckiga hyenans skratt och kommit underfund med vad skrattet egentligen berättar för andra hyenor.

Eftersom alla hyenor har ett unikt skratt, avslöjar lätet först och främst hyenans identitet. Men tonhöjden kan också berätta vilken ålder hyenan har. Hur hyenan sedan varierar olika toner och hur ofta de olika tonerna återkommer, talar i sin tur om djurets sociala status.

Förmågan att avgöra en annan hyenas status i flocken kan hjälpa djuren att anpassa sitt beteende, till exempel genom att undvika onödiga slagsmål eller stärka vissa sociala band.

Karin Gyllenklev
karin.gyllenklev@sr.se

Referens:
Mathevon, N. et al. What the hyena's laugh tells: Sex, age, dominance and individual signature in the giggling call of Crocuta crocuta. BMC Ecology 2010, 10:9 DOI:10.1186/1472-6785-10-9

Länkar: