Pensionärskritik mot tandläkarbeslut

Det är diskriminerande att privata tandläkare på Gotland nu har bestämt att inte utföra vissa behandlingar på patienter över 65 år. Det säger Stig Malmros, ordförande för PRO på Gotland.

- Det verkar som om alla människor inte har samma värde, säger Stig Malmros.
Anledningen till tandläkarnas beslut är att regeringen har infört en prisreglering som innebär att privata tandläkare måste följa folktandvårdens priser på behandlingar.
Det här har medfört att privattandläkare hänvisar vissa patienter till folktandvården, eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt att behandla dem.
-Många pensionärer har det knepigt med ekonomin och de ska inte vara åsidosatta, säger Stig Malmros som tycker att det här är ett sätt att dela upp patienterna i ett a- och ett b-lag.