Ekonomiskt mörker för Hammarby Handboll

Hammarby Handboll har hamnat i ekonomisk kris.
Den totala skulden uppgår i nuläget till drygt tre miljoner kronor, säger Mats Norrstad vice ordförande i Hammarby Handboll till Radio Stockholm.
Den uppkomna situationen gör att ordförande Jan Flinkman och sportchefen Kenneth Klingborg med omedelbar verkan har lämnat sina uppdrag i styrelsen.

Den 12 februari har medlemmarna kallats till ett extra årsmöte då ett förslag till handlingsplan ska presenteras.

Även sportsligt går det betydligt sämre än vad föreningen förväntat sig. Hammarby ligger just nu på en tolfte plats i elitserien.