Bodström: längre strafftid för rymmare

Efter fritagningen av tre fångar från Kumla-anstalten vill justitieminister Thomas Bodström skärpa reglerna. De som avviker ska kunna få längre straff och inte längre bli villkorligt frigivna, säger Thomas Bodström.

–Vi har ett alldeles för stelbent system där det alltid är frigivning efter två tredjedelar av straffet, både för dem som sköter sig och för dem som missköter sig. Det har jag kritiserat tidigare. De som rymmer ska kunna få en förlängning av sitt straff och de ska inte kunna bli villkorligt frigivna som idag, då alla får två tredjedelar.


Inte olagligt rymma
Som det är i dag har en fånge som rymmer inte mycket att förlora på att hoppa över ett staket eller avvika från en permission. Det är inte olagligt att rymma och oftast läggs bara de dagar som rymlingen varit borta från anstalten på det ursprungliga straffet.


Justitieministern betonar att antalet rymningar från anstalter har halverats på tio år och att det var tretton år sedan någon rymde från en sluten anstalt.


Mer kännbart
Men efter fritagningen av tre fångar från den säkerhetsklassade Kumla-anstalten nyligen vill justitieministern göra det mer kännbart att rymma.


Strafftiden ska kunna förlängas ytterligare och möjligheten att bli villkorligt frigiven efter två tredjedelar av straffet ska kunna dras in. Rymmarna får sitta inne längre. Men Thomas Bodström vill inte gå så långt som att göra det brottligt att rymma, som det är i flera andra länder.


–Nej, jag tror att det blir större konsekvenser för de som man verkligen vill komma åt, alltså de som är skyldiga till grova brott och som har långa fängelsestraff än om man skulle göra som i andra länder där det är kriminaliserat men med väldigt låga straff.


Cecilia Roos
cecilia.roos@sr.se