Lyckat lärlingsprojekt i Gävle

Två tredjedelar av deltagarna i ett lärlingsprojekt i Gävle har fått fast anställning efter några månader. I projektet som vänder sig till utomnordiska invandrare har de flesta deltagarna varit kvinnor.

 Deltagarna har fått personlig hjälp, handledare och svenskundervisning ute på arbetsplatserna. Under de sex år projektet pågått har 67 procent av deltagarna fått jobb. Projektet är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, flyktingmottagningen, socialtjänsten och vuxenutbildningen. Enligt Margith Huhtala vid arbetsförmedlingen i Gävle är blir det stora vinster för samhället för varje person som får jobb och man hoppas därför att projektet permanentas.