Peter Flack prisad

Örebro kommun näringslivspris för 2003 går till Peter Flack. Enligt kommunen har Peter Flack med sina revyer tillfört Örebro ett stort marknadsföringsvärde. Prisutdelnigen sker i samband med hindersmässan, under onsdagen