Vildsvinscentrum planeras i Boxholm

Ett nationellt vildsvinscentrum kan bli verklighet i Boxholm. Vildsvinscentrumets roll blir att ta fram mer kunskap om svinen.

En av initiativtagarna, Per-Åke Agnevik, tror att just Boxholm skulle vara en bra plats då det ligger på gränsen mellan det småländska höglandet och östgötaslätten.


En av frågorna som är intressanta är hur man skall hålla svinen borta från jordbruksmark. Hur djuren ska jagas, skadeverkningar, stängsel och fodring av djuren är också ämnen som ett vildsvinscentrum kan behandla.


Än så länge är centret bara en förstudie, flera myndigheter skall övertalas till att tro att just Boxholm är platsen för ett nationellt vildsvinscenter.