Litet intresse från tyska läkare

Det finns inget större intresse bland tyska läkare att komma till Västernorrland. Ett 20 tal intresseanmälningar blev resultatet när landstinget i helgen var i Berlin för att försöka rekrytera läkare till länet. Seth Carlsson som är sjukhusdirektör i Solelfteå som var med på resan säger att man hade större förväntningar än så.
Orsaken att man valde att åka till just Berlin är att det efter Tysklands enande finns för många sjukhus i staden och att man planerar att lägga ner några och att läkare därmed blir arbetslösa