Norrbotten behöver en levande landsbygd

Idag deltog Norrbottens landshövding P-O Eriksson i konferensen Landsbygd i förändring, i Gällivare. Där kunde han också konstatera att landsbygden är viktig för länets utveckling.
- Det lokala utvecklingsarbetet är oerhört viktigt för en levande landsbygd. Därför stöttar länsstyrelsen detta utvecklingsarbete på olika sätt, säger P-O Eriksson.

Dagens konferens är en del i arbetet med att skapa ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram i Gällivare. Målet är att satsa på byautveckling i stället för på centralisering i en kommun där 20 procent av de 19.000 invånarna bor i byar.


- Om vi ska kunna skapa livskraft i Norrbottens län behöver vi också levande byar och samhällen, konstaterade P-O Eriksson när han talade under temat ’Framtidens landsbygd - nya möjligheter och utmaningar’.


Entreprenörskap och lokal utveckling


Länsstyrelsen fick förra året två miljoner kronor av regeringen till entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete. Programmet riktar sig till hela länet men tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgård har högst prioritet.


Programmet kompletterar andra stödformer och är inriktat på mindre insatser inom entreprenörskap där högst 20 000 kr kan beviljas för att främja förverkligandet av nya idéer till enskilda personer, företagare och små företag med 1- 5 anställda på landsbygden. Länsstyrelsen erbjuder dessutom stöd till kompetensutveckling för att stödja byaföreningen eller entreprenören i den fortsatta utvecklingen.


- Entreprenörskap och företagande är av avgörande betydelse för hur det lokala näringslivet utvecklas. Den lokala nivån har en viktig roll i samspelet mellan näringslivet och arbetet med att skapa en dynamisk utvecklingsmiljö, konstaterar P-O Eriksson.