Utslagen gen kan leda till vaccin mot borrelia

Genom att slå ut en gen hos borreliabakterien tror forskare att man kan förhindra att människor blir sjuka - även om de bits av en fästing som bär på borrelia

Borrelia är en sjukdom som sprids av fästingar, genom att bakterier som lever i fästingen överförs till människan. Sjukdomen ger olika symtom och kan i värsta fall leda till hjärnhinneinflammation och förlamning.

Tidigare forskning har visat att en speciell gen är aktiverad hos borreliabakterierna när de befinner sig i blodsugande fästingar. I en studie slog man ut genens funktion hos bakterierna och lät sedan fästingar överföra bakterierna till möss. Men när genen inte fungerade som den skulle så var det bara två av femton möss som drabbades av sjukdomen. Vad genen egentligen har för funktion i fästingen vet man inte än men forskarna tror att den nya upptäckten skulle kunna användas för att utveckla nya vaccin mot borrelia. Siv Andersson är professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet.

– Jag tycker den är jättespännande, även om genen är utslagen så kan bakterierna växa i fästingen och i en mus men inte föras över mellan fästingen och musen, i förlängningen skulle det här kunna vara en potentiell vaccinkandidat för om man kan blockera genen så kan man hindra att man får en infektion av borrelia även om man skulle bli biten av en fästing som bär på borrelia.

Varje år drabbas cirka 5000-10 000 människor i Sverige av borrelia.

Karin Gyllenklev
karin.gyllenklev@sr.se

Referens:
Gilmore, D. R. et al. The bba64 gene of Borrelia burgdorferi, the Lyme disease agent, is critical for mammalian infection via tick bite transmission. PNAS online early eddition. April, 5th. DOI:/10.1073/pnas.1000268107