Brottsligheten minskar i Borlänge

Borlänge har fått rykte om sig att ha landets högsta brottslighet. Men under de senaste tre åren har antalet anmälda brott i Borlänge minskat med drygt 20 procent, och nu har Borlänge nio andra kommuner före sig i statistiken.
Samtidigt som brotten minskat markant i Borlänge så har brottsligheten i länet som helhet ökat med sju procent.