Miljöpartiet mot en nedläggning av äldreboede i Eskilstuna

Miljöpartiet i Eskilstuna säger nej till vuxennämndens förslag om att avveckla äldreboendet Lindallén. Magnus Jonsson, som är miljöpartiets representant i vuxennämnden, menar att beslutsunderlaget är för dåligt.

Ärendet har inte skötts på ett korrekt sätt och besparingarna som det skulle ge är inte helt realistiska, menar Miljöpartiet.