Kritik mot trafikförslag

Nu kommer protester mot Stockholmsberedningens förslag på hur trafiksituationen i Stockholmsregionen ska lösas. Vänsterpartiet hävdar att förslagen inte löser trafikproblemen, miljöpartiet anser att miljön skulle ta allvarlig skada. Moderaterna i Solna stad är däremot positiva, liksom socialdemokraterna i Haninge.
Vänsterpartiet skriver i ett pressmeddelande att förslagen inte skulle lösa trängseln och framkomlighetsproblemen i Stockholmsområdet. Vänsterpartiet hävdar dessutom att vägarna inte skulle bli samhällsekonomiskt lönsamma. Miljöpartiet i Stockholm skriver i ett pressmeddelande att motorvägarna skulle bli en dödsstöt för stockholmsluften, naturen och stockholmarnas hälsa. Moderaterna i Solna anser dock att förslagen är bra. Kommunalrådet Anders Gustav(m) skriver i ett pressmeddelande att genomfartstrafiken i Solna skulle minska kraftigt om vägbyggena blev av. I Haninge gläds socialdemokraterna åt förslagen eftersom Väg 73 skulle få motorvägsstandard och den så kallade Södertörnsleden, mellan Nynäsleden och E4/E20, byggas färdigt.