Sverige

Arbetsgivarna bromsar sjuka

En ny rapport från Försäkringskassan visar att arbetsgivarna är ovilliga att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetet. Detta trots att det är arbetsgivarna som har ansvaret. Att företagarna måste bli bättre på rehabilitering och på att ta emot funktionshindrade håller på facket If Metall och Företagarna med om.

I år kommer 50.000 personer att utförsäkras från sjukförsäkringen. Frågan är var de ska få arbete någonstans, säger Per-Erik Johansson är ombudsman på IF Metall i Umeå.
– Finns det företag, finns det arbetsgivare som kan ta emot dem som är så här pass sjuka, när inte ens de som har en anställning på ett företag bereds möjlighet att finnas kvar där. Den här ekvationen är omöjlig och få ihop utifrån regeringens regelverk kring rehabiliteringskedjan som är är en utsorteringskedja, säger Per-Erik Johansson.

Försäkringskassans rapport visar att en majoritet av arbetsgivarna anger att det inte finns några möjligheter för den anställde att få anpassade arbetsuppgifter, omplacering eller för arbetsgivaren att på något annat sätt underlätta för den som är sjukskriven. Nio av tio svarar att en omplacering är omöjlig och cirka 70 procent svarar att en omplacering är omöjlig även med olika typer av hjälpmedel och rehabilitering.

Företagarna måste tänka långsiktigt
Torbjörn Halvardsson, regionchef för branschorganisationen Företagarna i länet, säger att han inte känner igen siffrorna men medger att företagen måste bli bättre på att rehabilitera redan anställda och ta emot folk som har olika funktionshinder.
– Jag anser att man inte tänker långsiktigt om man har den grundinställningen för de företag, de arbetsgivare som har den strategin kommer att vara förlorare långsiktigt.

Inte minst med tanke på de stora pensionsavgångarna framöver som kommer ge brist på arbetskraft.
– Den ekvationen går inte ihop om vi inte tar tillvara det utbud av den total arbetskraft som finns, säger Torbjörn Halvardsson på Företagarna.

Reporter Lennart Odhström
lennart.odhstrom@sr.se