Nästa vecka i Vetandets värld

9/2:  Variationer av pip. Om piloters arbetsmiljö
10/2: Vinter i djurens värld
11/2: Vetandets värld IT
12/2: Om mobilstrålning
13/2: Historiska klubben