Ungern

Nationalistiska krafter väntas vinna val

Nya utmaningar väntar EU när nygamla konflikter mellan de gamla östländerna i Centraleuropa inom kort kan komma upp till ytan.

I helgen hålls parlamentsval i Ungern där mer nationalistiska krafter väntas vinna stort. Det är något som i sin tur kan påverka valen i en rad andra grannländer i samma riktning.

– Vi är inte så glada i att det hålls val i Ungern bara några månader innan vi själva har val i Slovakien, säger den slovakiske studenten Pavel Vitovicz, en av många som jag träffar i Bratislava och som säger sig frukta nationalistiska vindar i dessa båda länder.

Frågan är het i Slovakien eftersom opinionsundersökningarna i Ungern säger att det blir regeringsskifte där.

Högercenterpartiet Fidesz väntas vinna stort och partiet har i alla fall tidigare drivit en rad mer nationalistiskt inriktade frågor.

Inte minst i fråga om de stora ungerska minoriteternas ställning i Slovakien och i en rad andra grannländer.

Men det är inte bara Fidesz som går framåt. Även det extremnationalistiska partiet Jobbik når stora framgångar och är enligt den senaste opinionsundersökningen som presenterades i går Ungerns näst största parti och kan komma att få uppemot 17-18 procent av rösterna. 

Det är ett parti som har en svartuniformsklädd militant gren som sprider skräck bland minoriteterna i Ungern genom marscher som hålls i byar och områden som bebos av framförallt romer. 

För EU:s del blir det också ett minst sagt intressant val i Ungern. Valresultatet kan komma att leda till ett sämre samarbete mellan länderna i regionen.

Framförallt de länder som hyser stora ungerska minoriteter, länder som också har nationalistiskt inriktade partier.

Risken finns för att valresultatet i Ungern kan leda till att nationalistiska krafter därmed stärks även i grannländerna, menar utrikesminister Carl Bildt.

– Vi har en liten tendens till att nationalistiska krafter kommer framåt i marginalen i nästan alla val i Europa. Sedan kan vi bara hoppas att de modererande majoritetskrafterna förmår hålla dessa krafter i schack. Vi har också ett slovakiskt val där det finns risker att mer marginella nationalistiska krafter i bägge länderna stöder varandra direkt eller indirekt, säger Carl Bildt.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se