Sänkt hastighet på nio länsvägar

För att öka trafiksäkerheten sänker vägverket hastigheten på nio av sörmlands vägar.
Hastigheten sänks från 90 till 70 kilometer i timmen. Vägverket vill öka trafiksäkerheten, men också anpassa hastigheten till vägarnas standard. Eleonor Persson, ställföreträdande chef på trafikavdelningen säger att de aktuella vägarna har sådana brister att det inte räcker med enstaka fysiska åtgärder för att behålla dagens hastighet. Det krävs helt enkelt en större ombyggnad av vägen för att behålla dagens hastighet, menar hon. Vägverket har inventerat alla 90 och 110-vägar i regionen. På följande vägar sänks hastigheten: väg 214 Grindstugan-Äs (22 maj) väg 219 Sanda-Ingelsta (22 maj) väg 765 Sanda-Studsvik (30 maj) väg 687 Talja-Hälleforsnäs (30 maj) väg 977 Malmby-Vannesta (30 maj) väg 980 Vannesta Mariefred (30 maj) väg 508 Harsta-Tuna kyrka (31 maj) väg 552 Björkebo-Forsa (1 juni) väg 566 Högsjö-länsgräns Örebro län (1 juni)