Nya gåvoskattregler underlättar livet på landet

Att reglerna för gåvoskatt förändrades vid nyår innebär att livet på landsbygden gynnas. Förändringen innebär nämligen att det är möjligt att lämna över sin gård eller skogsmark till sina barn utan att bli ruinerad.
Mats Enström, jurist på LRF Konsult, säger till P4 Kalmar att man numera endast måste betala govoskatt på 30 procent av taxeringsvärdet för näringsverksamheter. Inte på hela beloppet som tidigare.