Språket 3/2 Om nio nya språk i EU, norsk språkvård och svenska förkortningar

Den 1 maj får EU nio nya medlemsspråk, totalt 20 stycken då, och behovet av översättare är stort för att uppfylla unionens krav på att alla medborgare ska kunna läsa EU:S lagar på sitt modersmål. I det minsta språkområdet, Malta, med 400.000 talare finns inte tillräckligt många översättare och tolkar - ännu.