Klart för renovering av gasklockan

Renoveringen av den stora gasklockan i Gävle kan nu börja. Detta efter att kommunstyrelsen på torsdagen klubbade igenom det omdiskuterade projektet. Flera partier avstod från att rösta på förslaget, nämligen folkpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och moderaterna.

Det faktum att framtiden är osäker för Folkteatern efter att landstinget har aviserat kraftigt sänkta bidrag till deras verksamhet, det oroar inte kommunalrådet Carina Blanck, eftersom gasklockan ska ha en bredare användning är så, menar hon. Hon anser att gasklockan ska kunna fungera som en liten eventarena.
Men moderaternas oppositionsråd Björn Franksson är mer oroad, eftersom han anser att mycket av tankegångarna runt projektet med gasklockorna har handlat om just Folkteatern.
Tilläggas kan att kommunstyrelsen igår också gav uppdraget att att göra gasklockeområdet mer lättillgängligt för allmänheten.