Monsterunderskott mindre än befarat

Landstingets underskott för 2003 blev drygt 58 miljoner kronor.
Trots att det är ett minusresultat, är det bättre än väntat.
Politikerna hade nämligen räknat med ett underskott på drygt 300 miljoner.

Enligt landstingets ekonomidirektör Nils Gustavsson beror det oväntat minskade underskottet på att landstinget under året införde anställningstopp.
Man har heller inte täckt upp de vakanser som uppstått, och det har inneburit att man haft dåligt med personal på avdelningarna.
Man har heller inte haft nån löneglidning: personalen har bara fått det lönelyft som landstingsledningen kommit överens om med facket, inget mer.Landstingets investeringsstopp och ett allmänt kris- och kostnadsmedvetande hos klinikcheferna har också bidragit till att underskottet blev mindre än väntat.
Enligt sjukhusdirektör Lars Gunnar Kallin har man numera ett gott samarete med klinikcheferna, och deras insatser har varit mycket viktiga i arbetet med att få ner underskottet.


I år kommer effekterna av att man tar bort 70 vårdplatser, förvandlar sjukhusen i Sala och Fagersta till närsjukhus och av att personal går i särskild förtidspension att innebära att underskottet minskar ännu mer.
Vid årets slut ska man stå på ”plus minus noll”, enligt Lars Gunnar Kallin.