"En polispatrull i Kumla hindrar inga rymmare"

Länspolismästaren ger folkpartisten Johan Pehrson svar på tal. Enligt Bengt Svensson är Kumla och Hallsberg likvärdiga som orter för den nya huvudpolisstationen i Sydnärke, ur operativa synpunkter. Det är andra orsaker som ligger till grund, för att välja Hallsberg som huvudort.  Polisens utredning har tagit hänsyn till Kumlaanstalten i lokalfrågan. Men enligt Bengt Svensson är det en patrull som jobbar under en söndagkväll och den kan lika gärna vara var som helst i Sydnärke på utryckning när något händer på anstalten