Vetandets värld onsdag 7 april

"Som att hitta liv på en annan planet"

Fyra kilometer under isen, på en av jordens mest otillgängliga platser ligger den begravd: Vostoksjön. I tiotals miljoner år har den legat orörd under den antarktiska inlandsisen - men nu ska man för första gången borra sig ner. Och väl där, räknar man med att hitta liv.

I dag är det snart fyrtio år sedan man såg de första tecknen på att det faktiskt finns en sötvattensjö inpackad tusentals meter under inlandsisen på Antarkis, precis under forskningsstationen Vostok. Länge tvivlade många på att det verkligen stämde, men på nittiotalet kunde man med hjälp av nya satellitdata bekräfta de sensationella uppgifterna: under istäcket finns en sjö som är nästan tre gånger så stor som Vänern.

Sedan dess har mycket hänt, och i dag känner man till runt 150 subglaciära sjöar på Antarktis. Men Vostoksjön sticker fortfarande ut ur mängden - och det just på grund av sin imponerande storlek. En sjö av den storleken måste nämligen ha funnits där redan när inlandsisen började lägga sig på Antarktis - det vill säga för tiotals miljoner år sedan. Därför har forskarna starka misstankar om att det faktiskt finns liv där nere, liv som varit separerat från resten av planeten sedan dinosauriernas tid. Så frågan är inte om man kommer att helt nya arter där nere. Frågan är hur många, och hur de ser ut.

Hittills har både otillgängligheten och rädslan för att förorena sjön, stört planerna på att borra sig ner till den. Att borra sig igenom 4 kilometer is är inget lätt projekt, särskilt inte om man vill se till att man inte förstör det man hoppas nå fram till. Vintern 2008/2009 genomfördes ändå ett försök av ett ryskt forskarlag - men borren fastnade i isen bara 80 meter ovanför vattenytan.

Men nu säger sig de ryska forskarna ha hittat en teknisk lösning som gör att de kommer att nå ner hela vägen till sjön, utan risk för att förorena den. I februari 2011 beräknar de att de för första gången ska nå ner till det unika ekosystemet, och låta livet där nere komma i kontakt med omvärlden igen.

- Det är verkligen fantastiskt. Livet där har utvecklats helt separat från jorden i övrigt under några tiotals miljoner år, så det är ju nästan som att hitta liv på en annan planet, säger glaciologen Per Holmlund, som själv har jagat subglaciära sjöar under isen på Antarktis.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se