Ökad säkerhet på sjukhusapoteket

Apoteket på Blekingesjukhuset i Karlskrona ökar säkerheten.


Efter ett inbrott under förra året då narkotikaklassade läkemedel stals och ett inbrottsförsök för några veckor sedan, är nu en ny säkrare jourlucka beställd till apoteket.

Förut förvarades bara tunga narkotiska preparat i säkerhetsskåp, men numera håller man allt som kan vara stöldbegärligt inlåst.


I början av februari kommer den nya jourluckan att installeras. Fram till att dess håller sjukhusapoteket bara öppet till 18 istället för 19.


Med den nya jourluckan och faktumet att läkemedlen är inlåsta, gör att det nu enligt apotekschef Stefan Schuhmeier är fullständigt meningslöst att göra inbrott på apoteket.


De anställda kommer också att kunna känna sig tryggare på sin arbetsplats, säger han.