Förstörd miljö ska få prislapp vid vägbyggen

Buller och förstörda strövområden borde finnas med i de samhällsekonomiska kalkyler som görs vid till exempel nya vägbyggen. Det anser forskare på Väg och transportforskningsinstitutet, VTI, som just nu arbetar för att få fram en modell för att ekonomiskt värdera den störning ett bygge kan innebära för grannarna.

– Man värderar i dag olyckor och tidsvinster till exempel. Nu har vi tagit fram en ansats till en modell för att även få med intrångskostnader, negativa miljöeffekter. Det kan vara det fysiska intrånget en väg gör i ett strövområde, det kan innebära bullerstörning för närboende, säger Stefan Gudemo på VTI.


Prislapp på buller
I dag möts ofta nya vägar eller bostäder av protester från grannar som anser att livsmiljön blir sämre. 


Bygget kan alltid överklagas, men i slutändan handlar det om en subjektiv uppfattning kring hur stort problemet är och det är det som forskarna på VTI vill åt.


Därför försöker man nu hitta en modell för att sätta en prislapp på bullret eller den förstörda vitsippsbacken. Det handlar om hur mycket alternativet skulle vara värt.


– Vi går ut i enkäter och frågar berörda personer vad man är beredd att betala för att till exempel få en väg i en annan sträckning eller få den i tunnel för att minska det fysiska intrånget.


Större hänsyn till negativa miljöeffekter
Än så länge är forskarna långt ifrån färdiga och att hitta den exakta metoden är en svår balansgång.


Men lyckas man få fram en modell som kan leda från allmänt missnöje och tyckande till en uppskattning i kronor och ören, på samma sätt som man värderar räddade liv i trafiken, skulle den kunna användas i vanliga samhällsekonomiska analyser för att överväga om ett bygge är lönsamt eller inte, enligt Stefan Gudemo.


– Det skulle innebära att de negativa miljöeffekterna kanske tas större hänsyn till i väginvesteringar och järnvägsinvesteringar, säger han.


Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se