Ökad sysselsättning spår AMS

Sysselsättningen kommer att öka mer än väntat den närmaste tiden.
Det spår arbetsmarknadsstyrelsen AMS i sin vårprognos. I år beräknas 94.000 fler ha jobb och nästa år beräknas ytterligare 37.000 ha sysselsättning. AMS bedömer därför att regeringens mål om att 80 procent av arbetskraften ska vara sysselsatt kan komma att uppnås 2004. AMS säger samtidigt att osäkerheten i prognosen den här gången är större på grund av den osäkra internationella konjunkturen.