kulturpolitik

Rödgrönt initiativ i kulturpolitiken

Idag presenterades en ny rödgrön grupp för kulturpolitiken. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ska ta gemensamma krafttag och tillsammans föra en kulturpolitisk offensiv de närmaste åren.

– Vår absoluta ambition är att göra kulturen till en viktig valfråga. Det ska bli spännande att se hur alliansen matchar detta, säger Esabelle Dingizian (mp) till Kulturnytt.

Hon utgör tillsammans med Leif Pagrotsky (s) och Siv Holma (v) den nya arbetsgruppen som nu ska sätta sig ner och ta fram kulturpolitiska förslag inför riksdagsvalet i september.

– Det är en av de viktigaste anledningarna till varför vi gör det här - för att inte behöva en startsträcka efter valet, om vi vinner, säger Esabelle Dingizian.

Det övergripande målet med initiativet är att öka möjligheterna för folk att både skapa och ta del av kultur. Att allt fler ska få tillgång till kulturen menar Esebelle Dingizian är högsta prioritet. Idag finns det enligt henne många både ekonomiska och geografiska hinder som gör att kulturen inte finns tillgänglig för alla. Därför vill arbetsgruppen jobba för att återinföra fri entré på statliga museer och dessutom öka skyddet för nedläggningshotade bibliotek. En annan knäckfråga kommer att bli hur man löser den osäkra vardag som många kulturarbetare möter i dag.

– Kulturen berör alla. Men vi upplever det som att kulturskaparna och kulturproduktionen tas för givet idag. Så länge den bara finns där, bryr man sig inte. Tills den dag den försvinner, säger Esabelle Dingizian.

Malin Sandberg, SR Kulturnytt
malin.sandberg@sr.se