Kalmar län

"Namn på flickvänner står i registren"

Den utomparlamentariska vänstergruppen AFA registrerar personer med högerextrema åsikter i Kalmar län. Det har gjort att enskilda individer stoppats när de velat delta i vanligt föreningsliv.

– Registren omfattar namn, adress, personnummer, familj och flickvänner, berättar en person som har insyn i AFA-rörelsen i länet och som P4 Kalmar träffat.

– Till exempel fotograferar man nazister vid demonstrationer eller aktioner och sedan kollar de upp med bekanta vilka personerna som syns på bilderna är.

Uppgifterna används bland annat för att stänga ute högerextremister från det övriga samhället.

Ett exempel är en person som är medlem i Svenskarnas parti, tidigare Folkfronten. När han sökte sig till vanliga föreningar, som idrottsföreningar eller Röda korset, så uppmärksammades detta av AFA.

P4 Kalmars samhällsprogram Fokus har läst ett mejl som skickats från AFA till en förening i länet. Där står det bland annat om mannens tidigare brott och information om Svenskarnas parti:

"Vi känner därför att vi bör uppmärksamma er om vem personen i fråga är, vad denna har varit engagerad i och vilka åsikter och värderingar personen har. Personen heter (...) och är skriven på adressen (...) Kalmar. (...) är organiserad i Folkfronten, ett nazistparti som är en vidareutveckling på nazistpartiet Nationalsocialistisk front. Man har flera medlemmar som är dömda för våldsbrott. (...) själv är bland annat dömd för skadegörelse och innehav av farligt föremål, då han samtidigt som han satte upp främlingsfientliga affischer hade en kniv på sig innanför jackan."

Personen som det här mejlet rörde, har uteslutits från flera föreningar, på grund av sina politiska åsikter och värderingar.

På hemsidor på nätet framgår också att AFA för register med information om sina meningsmotståndare. Oftast handlar det om personer som pekas ut som nazister eller har högerextrema åsikter. Fotografier, adresser, namn på familjemedlemmar, domar och medlemskap i organisationer publiceras.

Att föra sådana register är olagligt enligt Lars-Ove Nyblad som är jurist och expert i personuppgiftsfrågor hos polisen i Kalmar län.

– Det är inte tillåtet att föra register på människor på grund av deras politiska åsikter, säger han.

Nick Näslund
nick.naslund@sr.se