Vildsvin har oförtjänt dåligt rykte

Länets vildsvinsstam ökar och delade åsikter råder om djurets existens. Men oron för att vildsvin skulle vara farliga för människor är överdriven, det säger forskaren Bosse Söderberg.

- Jag har hört exempel på att svampplockare inte vågar går ut för att det finns vildsvin i skogen. Det är nonsens. Ett frisk vildsvin gör inte människor någonting, säger Söderberg.


Att vildsvin skulle gå till attack mot människor är mycket ovanligt. Vildsvin är normalt skygga och Bosse Söderberg berättar att de gånger de har visat aggressivitet så är det oftast frågan om skadade djur.


- Man kan tänka sig själv om någon skulle ge sig på en människa som är skadad. Han skulle också försvara sig.

Största kritiken mot den växande vildsvinsstammen är de skador djuren orsakar då de bökar med trynet i marken. Framförallt är det jordbruksmark och trädgårdar som drabbas. Eftersom ersättningsstödet för skadorna tagits bort så är inte alla positiva till den vilda grisen.

Å andra sidan ses djuret av vissa som en resurs då köttet anses vara av god kvalité och intresset bland jägare att jaga vildsvin är stort. Trots skilda åsikter om vildsvinet så är vildsvinsforskare Bosse Söderberg övertygad om att vildsvinet har kommit för att stanna.


- Jag som har jobbat med djuren en längre tid ser inte några större problem. Det kommer säkert bli konflikter men med årens gång så lär vi oss leva med dem.