Kyrkor hjälper asylsökande irakier

I en landsomfattande aktion har kyrkor och frivilliga hjälpt irakiska flyktingar som ska utvisas ur Sverige att lämna in nya ansökningar om så kallade verkställighetshinder. I dag lämnades de 3 000 ansökningarna in till Migrationsverket i Solna.

Det är ett rejält paket som Henrik Törnqvist, kyrkoherde i Bergsjöns församling, lämnar över.

Paketet är inslaget i blått papper med gula och blå band och innehåller en stor bunt papper - handlingar där drygt 3 000 irakier som sökt asyl i Sverige men fått avslag nu ansöker om det som kallas "verkställighetshinder", alltså att det finns nya omständigheter som gör att de inte kan återvända.

– Det är kristna och andra minoriteter som lever osäkert i Irak som sökt uppehållstillstånd och inte fått det. Vi menar att i dagsläget går det inte att skicka tillbaka människor till Irak.

Att asylsökande som fått avslag går samman på det här sättet är smått unikt och här har kyrkor, församlingar och frivilligorganisationer samarbetat för att samla in alla ärenden.

Företrädare från flera kyrkor var med när paketet med alla handlingar lämnades över i dag.

På Migrationsverkets kontor i centrala Stockholm visar jag en bild på det stora blå paketet med asylhandlingar för Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.

Ett vanligt år behandlar verket ungefär 10 000 ansökningar om verkställighetshinder. I dag fick verket in 3 000 sådana ansökningar på en och samma dag.

– Det kommer att ta några månader att gå igenom alla, säger Mikael Ribbenvik, som är försiktig när han uttalar sig om irakiernas chanser att få uppehållstillstånd.

– Det är omöjligt att säga utan att ha sett några ärenden. Men det har inte inträffat några generella förändringar i Irak. Situationen är på samma sätt som den varit.

– Utan det är i så fall på individuell nivå om man kan visa på nya omständigheter i sitt ärende.

Men utanför Migrationsverket i Solna är tongångarna positiva. Nilons Paulus, präst i Österns assyriska kyrka i Stockholm, säger att han är hoppfull.

– Vi har stort hopp, för svenskar har stort hjärta så de kommer nog att ändra sig. Förhoppningsvis.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se