Oskarshamn

Avtal om miljösanering klart

Överenskommelsen kring den omfattande miljösaneringen i Oskarshamns hamn ska idag skivas under. Saneringen kostar 410 miljoner kronor. Av dem måste batteritillverkaren Saft AB betala tio procent.

Det är Oskarshamns kommun, staten och företaget Saft AB som nu kommit överens om hur mycket de ska betala vardera när hamnbassängen miljösaneras och idag skriv överenskommelsen under.

Saft ska stå för 41 miljoner sedan företaget har svarat för en del av utsläppen av tungmetaller i Östersjön. Naturvårdsverket står för den största delen av kostnaden.

Arbetet väntas ta mellan två och fyra år, det handlar om cirka 700 000 kubikmeter bottensediment som ska saneras.

Orsaken till att saneringen är nödvändig beror på att föroreningarna sköljs ut i Östersjön.