Protest mot vindkraft

Protesterna växer mot Energimyndighetens förslag att placera havsbaserade vindkraftverk på Hoburgs bank söder om Gotland.
Såväl yrkesfiskare, naturvänner och ornitologer är kritiska mot placeringen. Enligt yrkesfiskarna kommer vindkraftverken att tillfoga det svenska fisket betydande skada. Hoburgs bank har också föreslagits som så kallat Natura 2000-reservat av Naturvårdsverket. Enligt Världsnaturfonden är risken uppenbar att vindkraftverken förstör bottnarna och driver bort fåglarna.