Politiker tvekar inför försäljningen av Tjuonajokk fiskecamp

Gällivare kommuns försäljning av Tjuonajokk fiskecamp har kritiserats hårt av Girjas sameby. Enligt samebyns ordförande, Ingemar Blind, vill kommunen ensidigt gynna den nuvarande arrendatorn. Samebyn är också intresserad av att överta anläggningen.

Idag ska kommunstyrelsen i Gällivare ta beslut om försäljning av Tjuonajokk fiskecamp i Gällivarefjällen. Och enligt kommunledningen finns det bara en tänkbar köpare, den nuvarande arrendatorn. Men försäljningen har kritiseras hårt av Girjas sameby, på vars marker anläggningen ligger. Samebyn är också intresserad av att ta över anläggningen. Och enligt samebyn så finns det många frågetecken som måste rätas ut innan kommunen beslutar om en försäljning. Och nu får samebyn stöd för sin uppfattning av kommunstyrelseledamoten, Stig Eriksson, vänsterpartiet, som inte är beredd att ta beslut om försäljning idag. - När det gäller de olika avtalen som finns, så måste de upp på bordet, säger Stig Eriksson.


Känner inte till avtalen
Eftersom åtagandena enligt hyresavtalet mellan Gällivare kommun och den nuvarande hyresgästen av Tjuonajokk har skötts av tekniska chefen hos kommunen, så vet inte Stig Eriksson vad som hänt, sen avtalet löpte ut i december 2001. Han känner heller inte till att avtalet sades upp för att parterna skulle förhandla om villkorsändringar i avtalet. Det avtalet skrevs aldrig under och idag gäller ett muntligt avtal mellan hyresgästen och Gällivare kommun som löper på tre år. Och vad villkorsförändringarna i avtalet innebär vet inte Stig Eriksson. - Jag är ovetande om de villkorsändringar. Det vore bra utifrån vilket beslut vi än tar så måste vi naturligtvis få de avtal som finns skrivna på bordet för att se vilka beslut vi kan ta. Och på vilket sätt vi gör det bästa för alla inblandade parter, säger Stig Eriksson. Han är inte heller medveten om att kommunledningen i Gällivare erbjudit Girjas sameby att lägga ett bud på anläggningen. Och har inte heller sett skrivelsen som Girjas sameby skickat till kommunen inför dagens beslut i kommunstyrelsen.


Skrivelsen inte diarieförd
Den skrivelsen har inte diarieförts hos Gällivare kommun, trots att skrivelsen skickades till kommunen den 19 januari. Samebyn fick skicka via e-mail skrivelsen till samtliga kommunstyrelseledamöter i fredags för att vara garanterade att samtliga ledamöter får ta del av samebyns synpunkter kring försäljningen.