Dyrare gå till tandläkaren

Medelpriset för en tandläkarundersökning har totalt ökat med 12 procent i Västernorrland sedan priserna på tandvård släpptes fria 1999. Det är samma nivå som ökningen i resten av landet.
Mest har priset ökat för att dra ut flera tänder, där priset totalt ökat med 137 procent i länet sen 1999. Det är Riksförsäkringsverket som gjort undersökningen som visar att tandvården blir allt dyrare i landet, och det är framförallt de privata tandläkarna som höjt sina priser även om landstingen också höjt sina tandvårdspriser.