Byggde om barnstuga utan bygganmälan

Det privata företaget Trotab, Trosabygdens teknikbolag, krävs på 1000 kronor av kommunen för att det byggde ett skärmtak på en barnstuga i Vagnhärad utan att först göra en bygganmälan. Ärendet har nyss nått Länsstyrelsen som kräver in pengarna.

Trotab hade ett bygglov från 1998, men började bygga skärmtaket utan att anmäla det till kommunen. Dessutom fanns ingen kvalitetsansvarig som såg om företaget följde de krav och regler som finns.