Färre politiska brott

Brotten med politiska motiv minskar i Blekinge. Under 2003 kunde SÄPO i Karlskrona notera 98 brott med politiska förtecken, vilket är en kraftig minskning jämfört med 2002 då 124 brott noterades.
Oroande är dock att de rasistiska brotten ökar och totalt står de  för hälften av de 98 fallen. Bland de rasistiska brotten märks allt från misshandel till klotter.