Företag anklagas för vilseledande marknadsföring

Nästa vecka etablerar sig ett företag i Östersund under namnet PPM-rådet. Men företaget heter egentligen Nordic Advice och på Premiepensionsmyndigheten tycker man att det är vilseledande marknadsföring, att använda ett namn som associerar till namnet på en känd myndighet.

På Premiepensionsmyndigheten tycker man att det är fel att ett företag kallar sej för PPM-rådet, det ger helt felaktiga signaler till konsumenten, säger Hans Jacobsson som är generaladirektör för Premiepensionsmyndigheten.


- Det kan ju lätt uppfattas av pensionsspararna som att vi står bakom det här företaget, och att det finns särskilda skäl att lita på de råd som de tror att de får från en statlig myndighet, säger Hans Jacobsson.


PPM-rådet vill hjälpa folk att placera sina pensionspengar. Det är ett vinstdrivande företag som inte har något med Premiepensionsmyndigheten att göra.


Premiepensionmyndighetens generaldirektör Hans Jacobsson säger att de nu ska försöka få PPM-rådet att byta namn. Det finns sedan en möjlighet genom marknadsföringslagen att stoppa företaget att använda namnet, säger Håkan Nyholm myndighetens jurist. Han menar att man inte kan använda ett namn som konsumenterna kopplar samman med en myndighet, då handlar det om vilseledande marknadsföring.


Företaget som erbjuder tjänsten PPM-rådet har funnits i Stockholm sedan oktober men nu vill man utöka verksamheten och etablera ett callcenter i Östersund. Hos nummerbyrån kan man inte hitta vare sig PPM-rådet eller Nordic Advice. Gentemot kunden använder man sej av namnet PPM-rådet, men det går inte att registrera hos Patent och registreringsverket.


- Det är viktigt att konsumenterna inte blandar i hop ett företag med en myndighet, eftersom en myndighet har särkilda uppgifter. Och då ska man inte blanda i hop det med en privatperson som opererar på marknaden med helt andra syften, säger PRV:s chefsjurist Pär Nordström.


PPM-rådets VD Cenneth Edin säger att man med namnet PPM-rådet syftar på en produkt och inte ett företag, vilket de också anger på sin hemsida. Han säger också att de inte alls egentligen är nöjda med namnet eftersom han tror att folk associerar till misslyckande när man hör PPM.