Satsning på sjukhemssäkerhet inte helt lyckad

Utökade läkarinsatser på kommunala sjukhem och äldreboenden i Göteborg blev inte riktigt vad kommunansvariga hoppats, visar kommunens egen utvärdering.


 

För att få bort uppmärksammade brister i den medicinska säkerheten bidrog kommunen för fyra år sedan med 7 extra läkartjänster utöver de 23 tjänster regionen stod för. Nu säger utvärderingen att säkerheten har stärkts, men att för lite läkartid gått till patientkontakter - och för mycket till dokumentation, fortbildning och telefonkontakter. Fortfarande är det också problem med tillgång till läkare på kvällar, nätter och helger.