Kyrkopolitiker efterlyser kyrkan i samhällsdebatten

Folkpartisten och kyrkopolitikern Åke Bendix i Varberg kritiserar Svenska kyrkan för att vara alltför passiv i samhällsdebatten.

Bendix menar att ett utbrett grovt våld, missbruk och utslagning visar på bristen på normer - samtidigt som kyrkan inte längre gör sin stämma hörd i dessa frågor. Åke Bendix tänker ta upp ämnet i en fråga till biskopen vid stiftsfullmäktiges möte i maj.Han frågar om kyrkan åter kan bli en aktiv kraft för att hjälpa folket i en bekymmersam situation - eller om den ska fortsätta att sitta på åskådarplats och titta på.